GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 10
  Số lượt truy cập: 486104
  QUẢNG CÁO
  PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH NĂM HỌC 2018 - 2019 19/12/2018 7:32:09 SA

    

  PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

  TRONG TRƯỜNG MẦM NON TÂN THUỶ NĂM HỌC 2018 - 2019

   

  Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Ngày 25 tháng 9  năm 2018, Trường Mầm non Tân Thuỷ đã tiến hành Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, các phần hành trong nhà trường được phân công như sau:

  1. Đ/c Dương Thị Thúy Hà: Hiệu trưởng- BTCB

  - Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động của nhà trường.

  - Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, tài chính, kế hoạch, xây dựng CSVC, đội ngũ, thanh tra.

  - Chỉ đạo công tác phổ cập, kiểm định chất lượng.

  - Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn của nhà trường.

  - Chủ tịch Hội đồng thi đua.

  - Trưởng ban phòng chống lụt bão của trường, chỉ đạo công tác an toàn trật tự trường học, an toàn giao thông của nhà trường.

  2. Đ/c Đỗ Thanh Hương - P. Hiệu trưởng:

  - Trực tiếp tham mưu giúp Hiệu trưởng những công việc sau:

  - Chỉ đạo các HĐ điểm trường Tiền Phong.

  - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng khối mẫu giáo lớn, nhỡ. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của khối phụ trách.

  - Trực tiếp phụ trách công tác hội thi. Cùng Đ/c Huyền phụ trách các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên, học sinh tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.

  - Phụ trách công tác tổng hợp số lượng, chất lượng chung toàn trường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn của nhà trường.

  - Cùng Đ/c Huyền lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

  - Phụ trách các ngày hội, ngày lễ, đại hội, hội nghị trong trường.

  - Chỉ đạo công tác bán trú, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phê duyệt khẩu phần điểm trường Tiền phong - Phụ trách câu lạc bộ “Hò khoan Lệ Thủy” của trường.

  - Ban biên tập trực tiếp phụ trách trang Website của trường, phụ trách công tác viết duyệt tin bài về các hoạt động chung của trường.

  - Phụ trách chỉ đạo công tác lao động toàn trường, xây dựng vườn rau của bé cụm Tiền Phong.

  - Chỉ đạo phổ cập trẻ 5 tuổi; PCGDXMC, P.Trưởng ban chỉ đạo đánh giá kiểm định chất lượng trường MN. P.Trưởng ban phòng chống bão lụt. P. Trưởng ban vì sự tiến bộ của phụ nữ. Đội phó đội PCCC nhà trường.

  - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và phụ trách công việc của đ/c Nguyễn Thị Huyền khi Đ/c Huyền đi vắng.

  - Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

  3. Đ/c: Nguyễn Thị Huyền - P. Hiệu trưởng:

  - Trực tiếp tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng những công việc sau:

  - Chỉ đạo các HĐ điểm trường Trung tâm.

  - Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chất lượng khối mẫu giáo giáo bé, nhà trẻ. Phê duyệt chương trình và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch của khối phụ trách.

  - Đảm nhiệm công tác chỉ đạo bếp ăn bán trú, hoạt động dinh dưỡng toàn trường. Phụ trách chỉ đạo lao động, xây dựng vườn rau của bé, vườn cây ăn quả cụm Trung tâm.

  - Cùng Đ/c Đỗ Thanh Hương lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.

  - Cùng Đ/c Hương phụ trách các hội thi cấp trường và bồi dưỡng giáo viên tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh.

  - Trưởng ban chỉ đạo các cuộc vận động và phong trào thi đua "XD trường học thân thiện, học sinh tích cực"; công tác ATGT, ATTTTH, phòng chống HIV, phòng chống cháy nỗ, phòng chống tai nạn thương tích trong nhà trường.

  - Chỉ đạo công tác bán trú, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phê duyệt khẩu phần điểm trường Trung tâm. P. Trưởng ban phòng chống bão lụt.

  - Phụ trách, theo dõi chỉ đạo công tác mua sắm CSVC, đồ dùng, tài liệu, thiết bị dạy học. Phó trưởng ban biên tập trang website của trường, phụ trách và duyệt tin bài về mảng chuyên môn của trường. P.Trưởng ban chỉ đạo đánh giá kiểm định chất lượng trường MN. Đội phó đội PCCC nhà trường. Chỉ đạo công tác BDTX cho GV. Phụ trách y tế học đường.

  - Phụ trách công việc của đ/c Đỗ Thanh Hương khi Đ/c Hương đi vắng.

  - Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động liên quan của trường và đảm nhận một số công việc khác do hiệu trưởng phân công. 

  4. Đ/c Trần Thị Ngân – Kế toán nhà trường.

  - Phụ trách công tác kế toán, tài chính.

  - Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực tài chính.

  - Nhận và nộp các loại báo cáo về công tác tài chính, công tác TCCB đúng kịp thời với thời gian quy định.

  - PT Kiểm kê tài sản hàng năm, quản lý hồ sơ chứng từ tài chính.

  - Theo dõi tập hợp điều tra trẻ 0 ->5T và danh bạ trẻ, cùng với đ/c Hoa phụ trách công tác phổ cập, tuyển sinh.

  - Quản lý phiếu ăn toàn trường, KT nhập thực phẩm bếp bán trú TT

  - Phụ trách tổ điều kiện các ngày lễ, hội của trường.

  - Giúp đồng chí hiệu trưởng tổng hợp các loại báo cáo về công tác TCCB.

  - Quản lý các loại hồ sơ có liên quan  đến nhà trường.

  - Đảm nhận thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phân công.

  5. Đ/c: Đoàn Thị Hoa – NV VT

  - PT công tác Văn Thư, văn phòng, báo cáo. Thư ký hội đồng trường

  - Thực hiện lưu trữ công văn đi và đến. Phụ trách bán phiếu ăn cụm TT.

  - Phụ trách công tác phổ cập, tuyển sinh, theo dõi tập hợp điều tra trẻ 0 ->5T và danh bạ trẻ.

  - Cùng đ/c Hương phụ trách trang Website của trường.

  - Đảm nhận thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng phân công.

  6. Đ/c Nguyễn Thị Thiêm - NVYT

  -  Đảm nhận công tác thủ quỷ. Phụ trách bán phiếu ăn cụm Tiền Phong.

  - Theo dõi trẻ khuyết tật. Theo dõi sức khoẻ của trẻ.

  - PT công tác kiểm tra, chỉ đạo ATTP; kiểm thực 3 bước toàn trường.

  - Chăm sóc vườn rau và vườn thuốc nam của bé.

  - Kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn hàng ngày.

  - Kiểm tra thực đơn ăn của trẻ hàng ngày cụm TT.

  - Phụ trách các bài viết tuyên truyền ở danh mục “góc phụ huynh & chăm sóc sức khỏe”.

  - Theo dõi quản lý nước uống của trẻ trong toàn trường.

  - Phụ trách công tác tạp vụ của trường, cùng với đ/c Ngân phụ trách tổ điều kiện các ngày lễ, hội của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT  phân công.

  7. Đ/c: Nguyễn Thị Linh - GV- UVBCHCĐ - TTCM (Khối MGB&NT)

  - GVCN lớp NT1. Trưởng cụm TT, Phụ trách các hoạt động trong cụm. giám sát việc tiếp phẩm và nhập thực phẩm tại điểm trường TT; hàng ngày báo cáo số lượng trẻ ăn trong cụm về bộ phận kế toán.

  - Phụ trách chuyên môn và các hoạt động của tổ mình. Trực tiếp phụ trách chuyên môn khối NT.

  - Phụ trách công tác PCLB Điểm trường TT.

  - Phụ trách công tác thi đua môi trường ở cụm TT.

  - Phụ trách các bài viết về danh mục “Kỹ năng sống” trên trang Website của trường.

  -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  8. Đ/c: Lê Thị Thúy Hằng - giáo viên - TTCM (Khối MGN&L)

   - GVCN Dạy lớp MGL3-TP cụm phó cụm TP, Phụ trách các hoạt động trong cụm.

  - Phụ trách chuyên môn và các hoạt động của tổ mình. Trực tiếp phụ trách chuyên môn khối MGL.

  - Phụ trách công tác thi đua, môi trường cụm TT.

  - Phụ trách các bài viết về danh mục “Kỹ năng sống” trên trang Website của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  9. Đ/c: Nguyễn Thị Liên  – giáo viên TPCM (Khối MGN&L)

  - Dạy lớp MGB3 Điểm trường Tiền Phong. Trưởng cụm TT, Phụ trách các hoạt động trong cụm. giám sát việc tiếp phẩm và nhập thực phẩm tại điểm trường TP; hàng ngày báo cáo số lượng trẻ ăn trong cụm về bộ phận kế toán.

  - Phụ trách chuyên môn và các hoạt động của tổ mình. Trực tiếp phụ trách chuyên môn khối MGB.

  - Phụ trách công tác PCLB Điểm trường TP.

  - Phụ trách công tác thi đua môi trường ở cụm TP.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  10. Đ/c: Hoàng Thị Anh Đào – giáo viên - TP khối MGL&N.

  - GVCN lớp MGN2. Cụm phó cụm TT, Phụ trách các hoạt động trong cụm.

  - Phụ trách chuyên môn và các hoạt động của tổ mình. Trực tiếp phụ trách chuyên môn khối Nhỡ.

  - Phụ trách về danh mục “Làm mẹ” trên trang Website của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng Và P.HT phân công.

  11. Đ/c: Dương Thị The - Giáo viên - TBTTND.

  - GVCN nhóm trẻ 24-36 tháng TT - Trưởng ban TTND

  - Phụ trách về danh mục “Làm mẹ” trên trang Website của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  12. Đ/c Nguyễn Thị Mến - giáo viên - UVBCHCĐ - BTCĐ.

  - GVCN Dạy lớp MGN2..

  - Phụ trách công tác chi đoàn.

  - Phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao trong trường học.

  - Phụ trách trang trí kịch bản lễ hội.

  -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công

  13. Đ/c: Nguyễn Thị Quế - GV (Cụm Tiền Phong)

   - GVCN Dạy lớp MGN3. Phụ trách các hoạt động trong cụm. giám sát việc tiếp phẩm và nhập thực phẩm tại điểm trường TT;

  - Phụ trách công tác PCLB Điểm trường TP.

  - Phụ trách công tác thi đua môi trường ở cụm TP.

  - Phụ trách các bài viết về danh mục “Góc phụ huynh” trên trang Website của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  14. Đ/c: Lê Thị Mai - GV (Cụm Trung tâm).

  - Giáo viên chủ nhiệm lớp MGB1.

  - Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ thể thao cụm Tiền Phong.

  - Phụ trách các bài viết về danh mục “Góc phụ huynh” trên trang Website của trường.

   - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng Và P.HT phân công.

  15. Đ/c: Nguyễn Thị Hiền - GV (Cụm Trung Tâm).

  - Giáo viên chủ nhiệm lớp MGL1.

  - Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cụm.

  - Phụ trách các bài viết về danh mục “Làm mẹ” trên trang Website của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng Và P.HT phân công.

  16. Đ/c: Lê Thị Thêm - Giáo viên.

  - Giáo viên chủ nhiệm lớp MG bé 2 TT.

  - Phụ trách các bài viết về danh mục “Làm mẹ” trên trang Websai của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  17. Hoàng Thị Thu Hương - GV (Cụm Trung Tâm)

  - Giáo viên chủ nhiệm lớp MGL2.

  - Phụ trách các bài viết về danh mục “Góc phụ huynh” trên trang Website của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  18. Đ/c Hoàng Thị Bích Nhi - GV ( Cụm Tiền Phong)

  - Giáo viên lớp MGL3.

  - Phụ trách các bài viết về danh mục “Làm mẹ” trên trang Website của trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  19. Đ/c: Hồ Thị Lệ - Giáo viên.

  - Giáo viên lớp NT1 cùng đ/c The.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  20. Đ/c: Đỗ Thị Thảo - Giáo viên

  - Giáo viên lớp NT2 cùng đ/c Linh.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  21. Đ/c: Dương Thị Thùy Dịu - Giáo viên.

  - Giáo viên lớp MGB1 cùng đ/c Dịu.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  22. Đ/c: Võ Thị Duyên - Giáo viên.

  - Dạy lớp MGN3 cùng đ/c Quế. Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ trong nhà trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  23. Nguyễn Thị Quỳnh Thơm - Giáo viên.

  - Giáo viên lớp MGL1 cùng đ/c Hiền.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  24. Hoàng Thị Thảo – GVHĐ (Cụm Trung Tâm)

  - Giáo viên lớp MGB2 cùng đ/c Thêm.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  25. Đ/c: Dương Thị Oanh - GVHĐ (Cụm Trung Tâm)

  - Dạy lớp MGB2 cùng đ/c Thêm.

  - Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ, TDTT, các phong trào hoạt động lễ hội trong nhà trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  26. Đ/c: Nguyễn Thị Hồng - GVHĐ (Cụm Trung Tâm)

  - Giáo viên lớp MGN1 cùng đ/c Đào.

  - Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ, TDTT, các phong trào hoạt động lễ hội trong nhà trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  27. Đ/c: Nguyến Thị  ánh - GVHĐ (Cụm Trung Tâm)

  - Dạy lớp MGN2 cùng đ/c Mến.

  - Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ, TDTT, trang trí lễ hội và các hoạt động khác trong nhà trường.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  28. Đ/c: Võ Thị Hồng Vân - GVHĐ (Cụm Tiền Phong)

  - Dạy lớp MGB 3cùng đ/c Liên.

  - Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  29. Đ/c: Nguyễn Thị Thùy Nhung - NVDD. ( Bếp trưởng cụm Tiền Phong)

   - Bếp trưởng điểm trường TP, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú TP.

  - Phụ trách về danh mục Thực đơn của trẻ trên trang Website của trường.

  - Tiếp phẩm, chế biến và tính khẩu phần ăn cho trẻ.

  - Phụ trách công tác vệ sinh ở khu vực nhà bếp.

  - Quản lý cơ sở vật chất ở nhà bếp.

  - Phụ trách chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau, vườn cây ăn quả của bé điểm trường TT.

  -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  30. Đ/c: Bùi Thị Thảo Hiền – NVDD ( Bếp trưởng cụm trung tâm)

   - Bếp trưởng điểm trường TT, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú TT.

  - Phụ trách về danh mục Thực đơn của trẻ trên trang Website của trường.

  - Tiếp phẩm, chế biến và tính khẩu phần ăn cho trẻ.

  - Phụ trách công tác vệ sinh ở khu vực nhà bếp.

  - Quản lý cơ sở vật chất ở nhà bếp.

  - Phụ trách chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau, vườn cây ăn quả của bé điểm trường TT.

  -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  31. Hoàng Thị Hiền – NVDD (BP Cụm Trung tâm)

  - Phụ trách về danh mục “Thực đơn của trẻ “ trên trang Website của trường.

  - Tiếp nhận thực phẩm, chế biến và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo tuần mình phụ trách.

  - Phụ trách công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau, vườn cây ăn quả của bé điểm trường TT.

  - Đảm nhận công tác chăm sóc và một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  32. Đ/c: Nguyễn Thị Vân – NVDD Cụm TT.

  - Phụ trách về danh mục Thực đơn của trẻ trên trang Website của trường.

  - Tiếp nhận thực phẩm, chế biến và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo tuần phụ trách.

  - Phụ trách công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau, vườn cây ăn quả điểm trường TT.

  - Đảm nhận công tác chăm sóc và một số công việc khác do Hiệu trưởng Và P.HT phân công.

  33. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy – NVDD Cụm Trung tâm.

  - Phụ trách về danh mục “Thực đơn của trẻ “ Trên trang Website của trường.

  - Tiếp nhận thực phẩm, chế biến và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo tuần mình phụ trách.

  - Phụ trách công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau, vườn cây ăn quả của bé điểm trường TT.

  - Đảm nhận công tác chăm sóc và một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  34. Đ/c: Hoàng Thị Thảo - NVDD Cụm Trung tâm:

  - Bếp trưởng điểm trường TP, chịu trách nhiệm về vệ sinh ATTP của bếp ăn bán trú TP.

  - Phụ trách về danh mục Thực đơn của trẻ trên trang Website của trường.

  - Tiếp nhận thực phẩm, chế biến và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo tuần mình phụ trách.

  - Phụ trách công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau, vườn cây ăn quả của bé điểm trường TT.

  -  Đảm nhận một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  35. Đ/c: Nguyễn Thị Thơm - NVDD Cụm Tiền Phong.

  - Phụ trách về danh mục “Thực đơn của trẻ”  Trên trang Website của trường.

  - Tiếp nhận thực phẩm, chế biến và tính khẩu phần ăn cho trẻ theo tuần mình phụ trách.

  - Phụ trách công tác chăm sóc bồn hoa cây cảnh, vườn rau, vườn cây ăn quả của bé điểm trường TP.

  - Đảm nhận công tác chăm sóc và một số công việc khác do Hiệu trưởng và P.HT phân công.

  Trên là sự phân công phần hành công việc của từng cán bộ giáo viên và nhân viên trong toàn trường (Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh phù hợp với năng lực công việc). Yêu cầu các đồng chí trong nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình./.


  PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

  PHỤ TRÁCH THAM GIA CÔNG TÁC DINH DƯỠNG NĂM HỌC 2018-2019

   

  Căn cứ hội thảo công tác dinh dưỡng ngày 27 tháng 12 năm 2013 của các trường mầm non trong toàn huyện.

  Căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Dương Thuỷ đã tiến hành củng cố phân công phần hành tham gia công tác dinh dưỡng năm học 2018 - 2019 các phần hành được phân công như sau:

  1. Đ/c: Dương Thị Thúy Hà – Hiệu trưởng:

   Chịu trách nhiệm chung về chất lượng dinh dưỡng, cùng với kế toán, phụ trách chuyên môn, đại diện hội phụ huynh, giáo viên dinh dưỡng chịu trách nhiệm lựa chọn khách hàng để hợp đồng thực phẩm. Thường xuyên kiểm tra đốc thúc giáo viên thực hiện nghiêm túc về chế độ dinh dưỡng tại trường mầm non.

  2. Đ/c: Đỗ Thanh Hương – Phó hiệu trưởng:

  Phụ trách, kiểm tra nhà bếp. Trực tiếp phụ trách điểm trường TP. Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác bán trú và hoạt động dinh dưỡng của cụm mình phụ trách. Cùng với BGH, giáo viên dinh dưỡng, nhân viên y tế lựa chọn thực đơn phù hợp. Giải quyết những thắc mắc của giáo viên, nhà bếp theo hoàn cảnh. Hướng dẫn giáo viên thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ dinh dưỡng, nhà bếp cụm TP.

  3. Đ/c: Nguyễn Thị Huyền – Phó hiệu trưởng:

  Đảm nhiệm công tác chỉ đạo bếp ăn bán trú, hoạt động dinh dưỡng toàn trường. Phụ trách về chất lượng dinh dưỡng, kiểm tra nhà bếp. Trực tiếp phụ trách điểm trường Trung Tâm, tham mưu cho hiệu trưởng về công tác bán trú và hoạt động dinh dưỡng trong nhà trường. Chỉ đạo giáo viên dinh dưỡng, lựa chọn thực đơn phù hợp nhân viên y tế kiểm tra lưu mẫu thực phẩm và kiểm thực 3 bước. Giải quyết những thắc mắc của giáo viên, nhà bếp theo hoàn cảnh. Trực tiếp hướng dẫn giáo viên tính khẩu phần trên phần mềm dinh dưỡng, hướng dẫn giáo viên thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ dinh dưỡng.

  4. GV: Nguyễn Thị Linh -  Cụm trưởng cụm TT:

   Giám sát tiếp nhận, nhập thực phẩm và kiểm tra thực phẩm, ký xác nhận vào phiếu nhập thực phẩm hàng ngày tại điểm trường Trung Tâm nắm số lượng trẻ các lớp, số lượng báo ăn. Kiểm tra quy trình thực hiện bếp một chiều, Phối hợp y tế kiểm tra việc kiểm thực 3 bước lưu mẫu thực phẩm. Báo số lượng ăn hàng ngày của cụm mình phụ trách về bộ phận kế toán.

  5. GV: Nguyễn Thị Liên- Cụm trưởng cụm TP:

  Giám sát tiếp nhận, nhập thực phẩm và kiểm tra thực phẩm, ký xác nhận vào phiếu nhập thực phẩm hàng ngày tại điểm trường TP nắm số lượng trẻ các lớp, số lượng báo ăn. Kiểm tra quy trình thực hiện bếp một chiều, Phối hợp y tế kiểm tra việc kiểm thực 3 bước lưu mẫu thực phẩm. Báo số lượng ăn hàng ngày trong cụm mình phụ trách về bộ phận kế toán.

  6. Đ/c: : Bùi Thị Thảo Hiền - NVDD Cụm TT - Bếp Trưởng.

  Bếp trưởng điểm trường TT. Phụ trách chính nhà bếp điểm trường TT. Lập bảng dưỡng chất, lên dự kiến thực phẩm cần mua của ngày sau, đề nghị điều chỉnh lượng thực phẩm với thực tế (Nếu có) Tiếp phẩm, phận thực phẩm; chế biến và phân phối thức ăn theo đúng quy trình bếp một chiều, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm đúng đủ lượng và thời gian hàng ngày 24/24h; lên bảng công khai tài chính; tính khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các chất, đảm bảo vệ sinh nhà bếp sạch sẽ, mua và nhận thực phẩm theo hợp đồng. Báo cáo số lượng ăn hàng ngày về bộ phận kế toán. Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của nhà bếp. Quản lý tài sản nhà bếp Điểm trường TT. phối hợp với nhân viên phụ bếp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  7. Đ/c: Hoàng Thị Hiền - NVDD Cụm TT.

  Bếp phó điểm trường TT – Cùng đ/c Thảo Hiền điều hành mọi hoạt động tại bếp điểm trường TT, kiểm tra thực phẩm, nhập và xuất kho hàng ngày, cùng đồng chí bếp trưởng lên dự kiến, tính khẩu phần ăn hàng ngày, chế biến thực phẩm; Phụ trách VSMT, VSATTP ở bếp ăn TT. Phối hợp với nhân viên phụ bếp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  8. Đ/c: Nguyễn Thị Vân - NVDD Cụm TT.

  Phụ trách nhà bếp điểm trường TT, kiểm tra thực phẩm, nhập và xuất kho hàng ngày, cùng đồng chí bếp trưởng lên dự kiến, tính khẩu phần ăn hàng ngày, chế biến thực phẩm; Phụ trách VSMT, VSATTP ở bếp ăn TT. Phối hợp với nhân viên phụ bếp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  9. Đ/c: Nguyễn Thị Thúy - NVDD Cụm TT.

  Phụ trách nhà bếp điểm trường TT, kiểm tra thực phẩm, nhập và xuất kho hàng ngày, cùng đồng chí bếp trưởng lên dự kiến, tính khẩu phần ăn hàng ngày, chế biến thực phẩm; Phụ trách VSMT, VSATTP ở bếp ăn TT. Phối hợp với nhân viên phụ bếp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  10. Hoàng Thị Thảo - NVDD Cụm TT.

  Phụ trách nhà bếp điểm trường TT, kiểm tra thực phẩm, nhập và xuất kho hàng ngày, cùng đồng chí bếp trưởng lên dự kiến, tính khẩu phần ăn hàng ngày, chế biến thực phẩm; Phụ trách VSMT, VSATTP ở bếp ăn TT. Phối hợp với nhân viên phụ bếp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  11. Đ/c: Nguyễn Thị Thùy Nhung - NVDD Cụm Tiền Phong.

  Bếp trưởng điểm trường TP. Phụ trách chính nhà bếp điểm trường TP. Lập bảng dưỡng chất, lên dự kiến thực phẩm cần mua của ngày sau, đề nghị điều chỉnh lượng thực phẩm với thực tế (Nếu có) Tiếp phẩm, phận thực phẩm; chế biến và phân phối thức ăn theo đúng quy trình bếp một chiều, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm đúng đủ lượng và thời gian hàng ngày 24/24h; lên bảng công khai tài chính; tính khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các chất, đảm bảo vệ sinh nhà bếp sạch sẽ, mua và nhận thực phẩm theo hợp đồng. Báo cáo số lượng trẻ ăn hàng ngày về bộ phận kế toán. Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của nhà bếp. Quản lý tài sản nhà bếp Điểm trường TP, phối hợp với giáo viên phụ bếp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  12. Đ/c: Nguyễn Thị Thơm - NVDD Cụm Tiền Phong:

  Phụ trách nhà bếp điểm trường TP, kiểm tra thực phẩm, nhập và xuất kho hàng ngày, cùng đồng chí bếp trưởng lập bảng dưỡng chất, lên dự kiến thực phẩm cần mua của ngày sau, đề nghị điều chỉnh lượng thực phẩm với thực tế (Nếu có) Tiếp phẩm, nhận thực phẩm; chế biến và phân phối thức ăn theo đúng quy trình bếp một chiều, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, lưu mẫu thực phẩm đúng đủ lượng và thời gian hàng ngày 24/24h; lên bảng công khai tài chính; tính khẩu phần ăn hàng ngày cho trẻ, đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các chất đảm bảo vệ sinh nhà bếp sạch sẽ, mua và nhận thực phẩm theo hợp đồng. Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách của nhà bếp. Quản lý tài sản nhà bếp Điểm trường TP. Phối hợp với nhân viên phụ bếp thực hiện nhiệm vụ được phân công.

  12. NV: Nguyễn Thị Thiêm - Nhân viên y tế:

  + Phụ trách bán phiếu ăn cụm Tiền Phong. Thủ quỷ phiếu ăn bán trú toàn trường. Chịu trách nhiệm kiểm tra VSATTP toàn trường; Thực hiện kiểm thực 3 bước ở các điểm trường. Kiểm tra, chỉ đạo giáo viên dinh dưỡng thực hiện đúng quy trình thực hiện bếp một chiều, kiểm tra việc lưu mẫu thực phẩm, vệ sinh nhà bếp trong tuần.

  13. NV: Đoàn Thị Hoa - Nhân viên VP.

  + Phụ trách bán phiếu ăn cụm Trung Tâm.

  14. NV: Trần Thị Ngân - Nhân viên kế toán:

  + Tổng hợp việc thu chi hàng ngày về chế độ dinh dưỡng trong toàn trường; giám sát việc ký xác nhận vào phiếu nhập thực phẩm hàng ngày tại điểm trường TT.

  + Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ  sổ sách của kế toán.

  * Lưu ý: Trên là sự phân công phần hành tham gia hoạt động dinh dưỡng của từng cán bộ giáo viên và nhân viên phụ trách có liên quan. (Trong quá trình thực hiện có thể điều chỉnh phù hợp với năng lực công việc) yêu cầu các đồng chí phụ trách căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình.

   

  BẢNG PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH NĂM HỌC 2018-2019

  ĐƠN VỊ: TRƯỜNG MẦM NON TÂNTHỦY

   

  - Tổng số CB; GV; NV trong nhà trư­ờng: 35 ( CBQL: 03; GV: 23; NV: 09).

  * Chia làm 3 tổ:

  + Tổ HC: 13 người: TT Trần Thị Ngân; Tổ phó: Đoàn Thị Hoa

  + Tổ khối MGL&N: 12 người: Tổ trưởng: Cô Nguyễn Thị Linh; Tổ phó cô: Nguyễn Thị Liên.

  + Tổ khối MGN&MGB: 12 người: Tổ trưởng  cô: Lê Thị Thúy Hằng; Tổ phó cô: Hoàng Thị Anh Đào.

  * Gồm có 2 cụm:  + Cụm Trung Tâm:       27 người: Cụm Trưởng - Cô Nguyễn Thị Linh

  Cụm Phó - Cô Lê Thị Thúy Hằng

  + Cụm Tiền Phong: 08 người: Cụm Trưởng - Cô Nguyễn Thị  Liên                                                                                Cụm Phó - Cô Lê Thị Thúy Hằng

  TT

  Họ Và Tên

  CV

  Nhiệm vụ đ­ợc phân công

  Ghi Chú

  1

  Dương Thị Thuý Hà

  HT

   Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường theo quy định. Quản lý các nguồn thu- chi theo quy định của Nhà nước và đúng chế độ kế toán hiện hành. Phụ trách chung; CT HĐTĐ. Phụ trách trang Web của nhà trường. Phụ trách điểm TT.

  Tổ Hành chính

  2

  Đỗ Thanh Hương

  P.HT

  Trực tiếp tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

  Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác chuyên môn của Khối MGN&L. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tổ khối phụ trách. Chỉ đạo các HĐ mũi nhọn, hội thi. Công tác tổ chức các hội nghị, lễ hội trong nhà trường. Phụ trách công đoàn. PT phong trào thi đua. Xây dựng phong trào VHVN- TDTT...; Chỉ đạo điểm trường TP; Trực tiếp phụ trách chỉ đạo công tác phổ cập. Kiểm định, kiểm  tra, thanh tra, dự giờ các lớp.

  - Phụ trách công tác chỉ đạo lao động toàn trường. Thay hiệu trưởng bố trí và điều hành mọi hoạt động của nhà trường khi đ­ược Hiệu trưởng ủy quyền.

   

   

  3

  Nguyễn Thị Huyền

  P.HT

  Trực tiếp tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học.

  Chịu trách nhiệm Chỉ đạo công tác chuyên môn của Khối MGB&NT   &DD. Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tổ khối phụ trách. Chỉ đạo mảng dinh dưỡng; Theo dõi trang thiết bị đồ dùng tài liệu dạy học. Cùng đ/c Hương phụ trách các phong trào thi đua và hoạt động mũi nhọn trong nhà trường. Chỉ đạo điểm trường TT. Phối hợp chỉ đạo, bồi dưỡng các hội thi cấp trường, cấp huyện. Kiểm tra, thanh tra, dự giờ các lớp. Thay hiệu trưởng bố trí và điều hành mọi hoạt động của nhà trường khi đ­ược Hiệu trưởng ủy quyền.

   

  4

  Đoàn Thị Hoa

   

  PT công tác Văn Thư, Báo cáo. Thư ký hội đồng. Phụ trách bán phiếu ăn cụm TP.

   

  5

  Trần Thị Ngân

  NV KT

   Tổ trưởng tổ hành chính. Quản lý thu- chi kinh phí, CSVC của nhà trường. Phụ trách thu chi phiếu ăn toàn trường.

   

  6

  Nguyễn Thị Thiêm

  NVYT

  PT công tác thủ quỷ của đơn vị.

  PT công tác LĐVS chung.

  Phụ trách công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ quản lý sức khoẻ học sinh, lập sổ sức khoẻ, phiếu khám sức khoẻ định kỳ, ATTP, quản lý chế độ ăn của trẻ. Phụ trách bán phiếu ăn cụm TP. Kiểm tra kiểm thực 3 bước. Phụ trách nước uống chung toàn trường.

   

   

   

  7

  Nguyễn Thị Linh

  GV

  GVCN lớp NT2 - TT. Trực tiếp phụ trách tổ khối MGB&NT

  Tổ khối MGB&NT

  8

  Đỗ Thị Thảo

  GV

  GV lớp NT2 - TT

   

  9

  Dương Thị The

  GV

  GVCN lớp NT1 - TT

   

  10

  Hồ Thị Lệ

   

  GV lớp NT1 - TT

   

  11

  Lê Thị Mai

  GV

  GVCN lớp MGB1-TT

   

  12

  Dương Thị Thùy Dịu

  GV

   

  GVlớp MGB1- TT

   

   

  13

  Lê Thị Thêm

  GV

  GVCN lớp MGB2 - TT

   

  14

  Hoàng Thị Thảo

  GV

  GV lớp MGB2 - TT

   

  15

  Nguyễn Thị Liên

  GV

  GVCN lớp MGB3 -TP

   

  16

  Nguyễn Thị Vân

  GV

  GV lớp MGB3 - TP

   

  17

  Lê Thị Thúy Hằng

  GV

  GVCN lớp MGL3 – TP – Trực tiếp phụ trách tổ khối MGN&MGL

  Tổ khối MGN&B

  18

  Hoàng Thị Bích Nhi

  GV

  GV lớp MGL3 - TP

   

  19

  Hoàng Thị Thu Hương

  GV

   

  GVCN lớp MGL2 - TT

   

  20

  Dương Thị Oanh

  GV

   

  GV lớp MGL2 - TT.

   

   

  21

  Nguyễn Thị Hiền

  GV

  GVCN lớp MGL1 - TT

   

  22

  Nguyễn Thị Quỳnh Thơm

  GV

  GVlớp MGL1 TT

   

  23

  Hoàng Thị Anh Đào

  GV

  GVCN lớp MGN1 -TT

   

  24

  Nguyễn Thị Hồng

  GV

  GV lớp MGN1 -TT

   

  25

  Nguyễn Thị Mến

  GV

  GVCN lớp MGN2 -TT

   

  26

  Nguyễn Thị Ngọc Ánh

  GV

  GV lớp MGN2 -TT

   

  27

  Nguyễn Thị Quế

  GV

  GVCN lớp MGN3 - TP

   

  28

  Võ Thị Duyên

  GV

  GV lớp MGN3 - TP

   

  29

  Nguyễn Thị Thảo Hiền

  NV

   

  Nhân viên dinh dưỡng cụm TT

  Bếp trưởng TT

  30

  Hoàng Thị Hiền

  NV

  Nhân viên dinh dưỡng cụm TT

   

  31

  Nguyễn Thị Thúy

  NV

  Nhân viên dinh dưỡng cụm TT

   

  32

  Nguyễn Thị Vân

  NV

  Nhân viên dinh dưỡng cụm TT

   

  33

  Hoàng Thị Thảo

  NV

  Nhân viên dinh dưỡng cụm TT

   

  34

  Nguyễn Thị Thùy Nhung

  NV

  Nhân viên dinh dưỡng cụm TP

   

  35

  Nguyễn Thị Thơm

  NV

  Nhân viên dinh dưỡng cụm TP

   

  Dương Thủy, ngày 25 tháng 9 năm 2018

  HIỆU TRƯỞNG

   

  Dương Thị Thuý Hà

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Dương Thị Thúy Hà
  Dương Thị Thúy Hà
  Đỗ Thanh Hương
  Đỗ Thanh Hương
  Quản trị Website
  Quản trị Website
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM NON TÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3959513 - Email: mntanthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com