GIỚI THIỆU
  THỐNG KÊ TRUY CẬP
  Số người đang online: 14
  Số lượt truy cập: 271785
  QUẢNG CÁO
  Từ ngày 02/12 đến 08/12/2019

  TUẦN I. (Từ ngày 2/12 đến 8/12/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 02/12 đến 8/12/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       2/12

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương  Làm việc bình thường tại trường.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương hội ý cấp ủy

  Thứ

   ba

  3/12

  - Đ/c: Hà hội nghi trực báo tại Xã

  - Đ/c Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra hồ sơ bếp ăn bán trú.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương họp chi bộ, họp HĐSPNT.

  Thứ

   tư

  4/12

   

  - Đ/c: Hà rà soát báo cáo quy mô số lớp của đơn vị.

   Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên theo tổ khối.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc theo phần hành..

   

  Thứ năm

  5/12

  - Đ/c: Hà rà soát báo cáo, số liệu phục vụ công tác kiểm tra trung tâm học tập cộng đồng.

   - Đ/c Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra sản phẩm tạo hình theo tổ khối.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

   

  Thứ

  sáu

  6/12

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Huyền dự giờ Cô Yến

  - Đ/c Hương kiểm tra và chỉ đạo công tác lao động vệ sinh 2 điểm trường..

  - Đ/c: Hà làm việc tại trường.

  - Đ/c Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

  Thứ

  bảy   7/12

   

  - Đ/c: Huyền tham gia học lớp BDNLNN.

  - Đ/c: Huyền tham gia học lớp BDNLNN.

  Chủ nhật

  8/12

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ.

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Từ ngày 25/11 đến 01/12/2019

  TUẦN IV. (Từ ngày 25/11 đến 1/12/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 25/11 đến 01/12/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       25/11

   

  - Đ/c: Hà kiểm tra chuyên đề Cô Hồng.

  - Đ/c: Hương kiểm tra chuyên đề cô Thơm.

  - Đ/c: Huyền chỉ đạo kiểm tra sức khỏe các lớp.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; làm việc tại trường

   

   

  - Đ/c: Huyền chỉ đạo kiểm tra sức khỏe các lớp.

  Thứ

   ba

  26/11

  - Đ/c: Hà kiểm tra hồ sơ chuyên môn tổ B&NT.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra công tác bán trú.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành tại trường.

  Thứ

   tư

  27/11

   

  - Đ/c: Hà kiểm tra kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn N&L.

  - Đ/c: Hương kiểm tra chuyên đề cô Thương.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra việc trang trí tự làm ĐDĐC

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra việc trang trí tự làm ĐDĐC

  .

  Thứ năm

  28/11

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền kiểm tra toàn diện cô Linh.

  - Đ/c: Hương kiểm tra toàn diện cô Quế.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c:Hương kiểm tra công tác BDTX Cuối tháng.

  Thứ

  sáu

  29/11

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra việc trang trí tự làm ĐDĐC các lớp.

  - Đ/c Hương; Đ/c: Huyền tổng hợp đánh giá công tác cuối tháng theo phần hành.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền làm việc tại trường.

  - Đ/c:Hương; tổng hợp đánh giá chung công tác cuối tháng.

  Thứ

  bảy   30/11

   

  - Nghĩ .

  - Đ/c: Huyền học lớp BDNLNN.

  - Nghĩ

  - Đ/c: Huyền học lớp BDNLNN

  Chủ nhật

  1/12

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Từ ngày 18/11 đến 24/11/2019

  TUẦN III. (Từ ngày 18/11 đến 24/11/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 18/11 đến 24/11/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       18/11

  - Đ/c: Hà làm việc bình thường

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền dự giờ góp ý SHCM Tại MN Thái Thủy

  - Đ/c: Hà làm việc tại trường.

  - Đ/c: Hương duyệt văn nghệ.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra công tác chuẩn bị tọa đàm 20/11.

   

  Thứ

   ba

  19/11

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc tại trường.

   

  - Chiều: Tọa đàm kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11.

   

   

   

  Thứ

   tư

  20/11

   

   

  - Nghĩ lễ 20/11.

   

   

  - Nghĩ lễ 20/11.

   

  Thứ năm

  21/11

  - Đ/c: Hà Đ/c: Hương làm việc tại trường.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương kiểm tra công tác phổ cập tại PGD.

  Thứ

  sáu

  22/11

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền làm việc tại trường

  - Đ/c Hương kiểm tra phổ cập

  - Đ/c Hà; Đ/c Huyền làm việc tại trường.

  - Đ/c: Hương kiểm tra công tác phổ cập.

  Thứ

  bảy   23/11

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương dự sinh hoạt chuyên môn liên trường tại Thái Thủy

   Đ/c: Huyền tham gia lớp BDNLNN

  - Đ/c: Huyền tham gia lớp BDNLNN

  Chủ nhật

  24/11

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Từ ngày 11/11 đến 17/11/2019

  TUẦN II. (Từ ngày 11/11 đến 17/11/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 11/11 đến 17/11/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       11/11

  - Đ/c: Hà chỉ đạo báo cáo số liệu công tác tuyển dụng.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra các điều kiện chuẩn bị hội thi “GVDG” Cấp trường.

  - Đ/c: Hương tham gia công tác kiểm tra phổ cập cấp huyện.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền tổ chức hội thi “GVDG”Phần soạn giáo án Cấp trường.

  - 15h. Đ/c: Hà tham dự hội nghị cốt cán làm công tác nhân sự HĐND xã nhiệm kỳ 16 -21.

  - Đ/c: Hương tham gia công tác kiểm tra phổ cập cấp huyện.

  Thứ

   ba

  12/11

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền chấm sáng kiến kinh nghiệm.  

  - Đ/c: Hương tham gia công tác kiểm tra phổ cập cấp huyện.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền chấm giáo án tự soạn của giáo viên.

  - Đ/c: Hương tham gia công tác kiểm tra phổ cập cấp huyện.

  Thứ

   tư

  13/11

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền củ soát lại kết quả SKKN và phần soan GA.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương kiểm tra củ soát số liệu công tác phổ cập.

  - Đ/c: Huyền làm việc tại trường

   

  Thứ năm

  14/11

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền chấm phần thi thực hành.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền chấm phần thi thực hành.

   

   

  Thứ

  sáu

  15/11

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Hà chấm phần thi thực hành.

   

  - 1h30 Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền rà soát kết quả hội thi.

  - 14h. Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Hà tổ chức tọa đàm kỹ niệm 88 năm thành lập chi bộ Mỹ Trung.

  - 15h30. Tổng kết hội thi “GVDG” Cấp trường.

   

  Thứ

  bảy   16/10

   

  - Đ/c: Huyền tham gia học lớp BDNLNN.

  - Đ/c: Huyền tham gia học lớp BDNLNN.

  Chủ nhật

  17/10

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Từ ngày 4/11 đến 10/11/2019

  TUẦN I. (Từ ngày 4/11 đến 10/11/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 4/11 đến 10/11/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       4/11

  - Đ/c: Hà kiểm tra số liệu báo cáo công tác khuyến học.

  - Đ/c Hương nắm bắt cụm TP.

  - Đ/c: Huyền làm việc tại trường

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền làm việc tại trường.

  Thứ

   ba

  5/11

  - Đ/c: Hà làm việc tại trường.

  - Đ/c: Hương kiểm tra công tác bán trú cụm TP.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền họp chi chi bộ.

  Thứ

   tư

  6/11

   

  -  Đ/c: Hà làm việc tai trường.

  - Đ/c: Hương kiểm tra hoạt động sư phạm khối MGN&L.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc tại trường.

  Thứ năm

  7/11

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương chỉ đạo kế hoạch hội thi

  - Đ/c: Huyền kiểm tra hoạt động sư phạm khối MGB&NT.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương chỉ đạo công tác phổ cập.

   

  - Đ/c Huyền làm việc phần hành.

   

  Thứ

  sáu

  8/11

  - Đ/c: Hà kiểm tra chỉ đạo công tác bán trú.

  - Đ/c Hương; củ soát hồ sơ minh chứng phổ cập.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra chỉ đạo xây dựng vườn rau điểm trường trung tâm.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương củ soát hồ sơ phổ cập.

   

   

  - Đ/c: Huyền kiểm tra chỉ đạo xây dựng điểm trường TP.

  Thứ

  bảy   9/11

   

  - Đ/c: Huyền Tham gia lớp BDNLNN

  - Đ/c: Huyền Tham gia lớp BDNLNN

  Chủ nhật

  10/11

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Từ ngày 28/10 đến 3/11/2019

  TUẦN V. (Từ ngày 28/10 đến 03/11/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 28/10 đến 3/11/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ hai

       28/10

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra công tác BDTX.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra công tác BDTX.

   

  Thứ ba

  29/10

   

  - Đ/c: Hà tham mưu ĐU - UB.

  - Đ/c: Hương tổng hợp báo cáo đánh giá cuổi tháng.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Huyền làm việc phần hành..

   

  Thứ

  30/10

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra một số hoạt động.

   

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương hội ý cấp ủy.

   

  Thứ năm

  31/10

   

  - Đ/c: Hà làm việc tại trường.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền - Kiểm tra thực hiện xây dựng góc phát triển vận động.

   

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương họp chi bộ.

   

  Thứ sáu

  1/11

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền kiểm tra bếp ăn bán trú TT.

  - Đ/c Hương Kiểm tra bếp ăn bán trú cụm TP.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương họp hội đồng sư phạm.

  Thứ

  bảy   2/11

   

  - Nghĩ

   

  - Nghĩ.

   

   

  Chủ nhật

  3/11

   

  - Nghĩ.

   

  - Nghĩ

   

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 04 tháng 10/2019

  TUẦN III. (Từ ngày 21/10 đến 27/10/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 21/10 đến 27/10/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ hai

       21/10

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c; Huyền đón đoàn kiểm tra chuyên đề của trường.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền đón đoàn kiểm tra chuyên đề của trường. 

   

  Thứ ba

  22/10

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền kiểm tra chuyên đề cô Thảo Hiền

  - Đ/c: Hương kiểm tra chuyên đề cô Quế.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc tại trường.

  Thứ

  23/10

   

   

  - Đ/c: Hà kiểm tra chuyên đề cô Linh.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra chuyên đề Thùy Nhung. 

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc tại trường.

  Thứ năm

  24/10

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền kiểm tra chuyên đề  Đỗ Hiền.

  - Đ/c Hương kiểm tra toàn diện Cô Thương.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền làm việc tại trường.

  - Đ/c Hương kiểm tra toàn diện Cô Thương.

   

  Thứ sáu

  25/10

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành chỉ đạo báo cáo định kỳ T10.

  - Đ/c: Hương  kiểm tra toàn diện Cô Lệ

  - Đ/c Huyền kiểm tra toàn diện cô Dịu.

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

   

  - Đ/c: Huyền kiểm tra toàn diện Cô Đỗ Thảo.

  - Đ/c Hương Kiểm tra xây dựng môi trường học tập các lớp và việc sữ dụng đồ dung hoc tập; tài liệu giảng dạy.

  Thứ

  bảy   26/10

   

  - Nghĩ.

   

   

  - Nghĩ.

   

  Chủ nhật

  27/10

  - Nghĩ.

   

  - Nghĩ.

   

   

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 03 tháng 10/2019

  TUẦN III. (Từ ngày 14/10 đến 20/10/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 14/10 đến 20/10/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       14/10

   

  - Đ/c: Hà ký biên bản truy thu BHXH đối với GVMN ngoài biên chế.

  - Chỉ đạo bếp bán trú chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn kiểm tra bếp bán trú của Tỉnh.

  - Đ/c Hương kiểm tra công tác chuẩn bị đánh giá trẻ 5T.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.  

   

  Thứ

   ba

  15/10

   

  - Đ/c: Hà tập huấn dịch vụ công trên trực tuyến – Tại huyện.

  - Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương đón đoàn kiểm tra bếp ăn bán trú.

   

   

  - Đ/c: Hà củ soát báo cáo tình hình kết quả thực hiện PCCC.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra chỉ đạo đánh giá sự phát triển của trẻ 5T giai đoạn I. Đánh giá cuối chủ đề, đánh giá trẻ tròn tháng.

   

  Thứ

   tư

  16/10

   

   

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền dự giờ thao giảng chuyên môn chào mừng 20/10.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền dự giờ thao giảng chuyên môn chào mừng 20/10.

   

  Thứ năm

  17/10

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền tập huấn chuyên môn tại PGD

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền tập huấn chuyên môn tại PGD.  

   

  Thứ

  sáu

  18/10

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền tập huấn chuyên môn tại PGD

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền dự giờ thực hành tại MN Liên Thủy.

  Thứ

  bảy   19/10

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tọa đàm kỹ niệm 20/10.

  - Nghĩ

  Chủ nhật

  20/10

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 02 tháng 10/2019

  TUẦN II. (Từ ngày 7/10 đến 13/10/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 7/10 đến 13/10/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       7/10

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền Tham gia tuần lễ học tập suốt đời tại địa phương.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền kiểm tra công tác chuẩn bị kiểm tra PCCC

  - Đ/c Hương làm việc phần hành

  Thứ

   ba

  8/10

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương làm việc với đoàn kiểm tra công tác PCCC Tỉnh

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  Thứ

   tư

  9/10

   

   

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền  kiểm tra một số hoạt động.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

  Thứ năm

  10/10

   

  - Đ/c: Hà của soát đề án phát triển văn hóa.

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên.

   

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền Kiểm tra hồ sơ giáo viên, nhân viên.

   

  Thứ

  sáu

  11/10

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền Tập huấn chuyên môn tại PGD.

  - Đ/c: Hương làm việc phần hành tại trường.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương. Tham gia học tập chỉ thi 35 tại Đảng ủy xã

  - Đ/c: Huyền tập huấn chuyên môn tại PGD.

   

  Thứ

  bảy   12/10

   

  - Học tập trung BDTX

  - Học tập trung BDTX

  Chủ nhật

  13/10

   

  - Nghĩ

  - Đ/c: Huyền tham gia tập huấn kiến thức VSATTP.

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 01 tháng 10/2019

  TUẦN I. (Từ ngày 30/9 đến 6/10/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 30/9 đến 6/10/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       30/9

   

  - Đ/c: Hà làm việc bình thường.

  - Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương dự giờ điểm trường TP.

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc  bình thường

  - Đ/c Hương; Đ/c:Huyền Chỉ đạo công tác lao động.

   

  Thứ

   ba

  1/10

   

  - Đ/c: Hà dự tuần lễ học tập suốt đời tại UBND Xã Phong Thủy.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc bình thường.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tham gia khám sức khỏe.

  Thứ

   tư

  2/10

   

   

  - Đ/c: Hà kiểm tra ký duyệt các kế hoạch.

  -  Đ/c:Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

   

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền. Hội ý cấp ủy.  

  Thứ năm

  3/10

  - Đ/c: Hà kiểm tra một số hoạt động. - Đ/c Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền họp chi bộ - họp hội đồng.

  Thứ

  sáu

  4/10

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo lao động 2 điểm trường phụ trách.

  Thứ

  bảy   5/10

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  Chủ nhật

  6/10

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 03 tháng 09/2019

  TUẦN III. (Từ ngày 23/9 đến 29/9/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 23/09 đến 29/9/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       23/9

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hà dự hội nghị Trường THCS.

  -  Đ/c Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

  Thứ

   ba

  24/9

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo lao động điểm trường TT.

  Thứ

   tư

  25/9

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành

  -Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra các lớp.

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo lao động “Xây dựng vườn rau” điểm trường TT.

  Thứ năm

  26/9

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra nề nếp hoạt động các lớp

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo lao động “Xây dựng vườn rau” điểm trường TT

  Thứ

  sáu

  27/9

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra tình hình hoạt động 2 điểm trường.

   

   

  - Đ/c: Hà Dự hội nghị Trường TH.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo hoàn thành “Xây dựng vườn rau” điểm trường TT.

   

   

  Thứ

  bảy   28/9

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  Chủ nhật

  29/9

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 02 tháng 09/2019

  TUẦN II. (Từ ngày 16/9 đến 22/09/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 16/09 đến 22/09/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       16/9

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành

  - Đ/c: Hà dự hội nghị Trường THCS.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền  làm việc phần hành.

  Thứ

   ba

  17/9

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  Thứ

   tư

  18/9

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền họp cấp ủy.  

   

   

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền họp cốt cán

   

  Thứ năm

  19/9

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền  chuẩn bị hội nghị chi bộ.

  - Đ/c: Hà; đ/c Hương; Đ/c: Huyền hội nghị chi bộ năm học: 2019 -2020.

   

   

  Thứ

  sáu

  20/9

  - Đ/c: Hà; đ/c Hương; Đ/c: Huyền chuẩn bị các điều kiện hội nghị nhà trường, công đoàn.

   

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền hội nghị công đoàn.

  - Đ/c Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền  hội nghị trù bị nhà trường.

   

  Thứ

  bảy   21/9

   

  - Hội nghị CB - VC đầu năm

  - Nghĩ

  Chủ nhật

  22/9

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

   

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 02 tháng 09/2019

  TUẦN II. (Từ ngày 9/9 đến 15/09/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 9/09 đến 15/09/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

        9/9

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  -  Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo tập các bài tập thể dục sáng.

  - Đ/c: Hà chỉ đạo tổng hợp các báo cáo đầu năm.

  - Đ/c: Hương, Đ/c: Huyền chỉ đạo các lớp chụp ảnh.  

  Thứ

   ba

  10/9

  - Đ/c: Hà làm việc tại trường.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo kế hoạch trung thu. 

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành

  Thứ

   tư

  11/9

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Huyền chỉ đạo tập duyệt kịch bản chương trình trung thu.

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền họp BCH Hội

  Thứ năm

  12/9

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tham dự hội nghị bậc học.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tham dự hội nghị bậc học.

   

  Thứ

  sáu

  13/9

   

  -  Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  -  Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo làm tổng duyệt kịch bản lễ hội trung thu.

   

   

  -  Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tổ chức vui tết trung thu.

  Thứ

  bảy   14/9

   

  - Nghĩ.

  - Nghĩ

  Chủ nhật

  15/9

   

  - Nghĩ

  - Nghĩ

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 01 tháng 09/2019

  Từ ngày 03/09 đến 8/09/2019.

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 03/09 đến 8/09/2019

   

   

   

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

      02/9

   

  - Nghĩ lễ Quốc khánh 2/9

   

  - Nghĩ lễ Quốc khánh 2/9

  Thứ

   ba

  03/9

  - Chỉ đạo tập kịch bản lễ hội khai giảng 2019 -2020.

  - Chỉ đạo tập kịch bản lễ hội khai giảng 2019 -2020.

  Thứ

   tư

  04/9

   

   

  - Chỉ đạo tập duyệt kịch bản lễ hội khai giảng 2019 -2020

   

  - Đ/c: Hà; Hương; Huyền kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

  Thứ năm

  05/9

   

  - Khai giảng năm học 2019 – 2020.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương chỉ đạo công tác phòng chóng lũ lụt.

  Thứ

  sáu

  06/9

  -  Đ/c: Hà chỉ đạo nộp b/c nhanh tình hình khai giảng.

  - Đ/c: Hương; Huyền KT ổn định nề nếp nắm bắt tình hình các lớp.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Huyền hội ý họp chi bộ - hội đồng sư phạm..

   

  Thứ

  bảy   07/9

   

  - CB – GV – NV Tự học tập nghiên cứu BDCM.

  - CB – GV – NV Tự học tập nghiên cứu BDCM.

  Chủ nhật

  8/9

   

  - CB – GV – NV Tự học tập nghiên cứu BDCM.

  - CB – GV – NV Tự học tập nghiên cứu BDCM.

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi theo côn từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 05 tháng 05/2019

  TUẦN IV. (Từ ngày 25/5 đến 2/6/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 27/5 đến 2/6/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       27/5

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền; Đ/c Hương trù bị kiểm tra các điều kiện tổng kết năm học 2018 -2019.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tổng kết năm học 2018 -2019.

   

  Thứ

   ba

  28/5

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền Tổ chức tổng kết công đoàn

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương tổ chức tổng kết tham quan công đoàn.

   

  Thứ

   tư

  29/5

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc tại trường.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra thu nhận hồ sơ tổ, giáo viên, nhân viên.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương tham gia lớp NBNLNN.

  - Đ/c: Huyền thu nhận hồ sơ Tổ, giáo viên, nhân viên.

  Thứ năm

  30/5

  - Đ/c: Hà đánh giá CC - VC.

  - Đ/c: Huyền Tập trung lớp học BDNLNN.

  - Đ/c: Hương đánh giá công tác cuối tháng.

  - Đ/c: Hà kiểm tra số liệu phần mềm ePMIC.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm kê tài sản cuối năm.

          

  Thứ

  sáu

  31/5

  - Đ/c: Hà chỉ đạo hoàn thành công tác báo cáo cuối năm

  - Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương kiểm kê tổng hợp tài sản cuối năm.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền hội ý cấp ủy. Họp hội đồng cuối năm.

   

  Thứ

  bảy   1/6

   

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN

   

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN

   

  Chủ nhật

  2/6

  - Nghĩ

   

  - Đ/c: Hà tham gia lớp BDNLNN.

   

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 04 tháng 05/2019

  TUẦN IV. (Từ ngày 20/5 đến 26/5/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 20/5 đến 26/5/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       20/5

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền; Đ/c Hương bàn giao  trẻ vào lớp 1.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền của soát các cáo cáo cuối năm.

   

  Thứ

   ba

  21/5

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền họp hội đồng thi đua.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương họp đánh giá CC-VC.

   

  Thứ

   tư

  22/5

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền Họp Ban chấp hành hội.

   

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương tham gia lớp BDNLNN.

  - Đ/c: Huyền chỉ đạo họp phụ huynh các lớp.

   

  Thứ năm

  23/5

   - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền rà soát xếp loại BDTX.

  - Đ/c: Hương rà soát công tác phát triển số lượng.

   

  - Đ/c: Hà củ soát các báo cáo

  - Đ/c: Hương duyệt kịch bản lễ hội

  - Đ/c: Huyền; kiểm tra điều kiện công tác tổ chức lễ ra trường và tổng kết cho các cháu.

          

  Thứ

  sáu

  24/5

  - Đ/c: Hà chỉ đạo hoàn thành công tác báo cáo cuối năm

  - Đ/c: Hương rà soát số liệu PTSL 19 - 20.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra điều kiện hoàn tất công tác lễ ra trường và tổng kết cho các cháu.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tổ chức lễ ra trường và tổng kết năm học 2017 -2018

   

  Thứ

  bảy   25/5

   

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN

   

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN

   

  Chủ nhật

  26/5

  - Nghĩ

   

  - Đ/c: Hà tham gia lớp BDNLNN.

   

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 03 tháng 05/2019

  TUẦN III. (Từ ngày 13/5 đến 19/5/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 13/5 đến 19/5/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       13/5

  - Đ/c: Hà Đ/c: Hương triển khai công tác Đánh giá chuẩn NNGV.

  - Đ/c: Huyền làm việc phần hành báo cáo công tác đánh giá THTTHSTC; ATTTTTH.

   

  - Đ/c: Hà dự đại hội LHTN Tại xã.

  - Đ/c: Huyền củ soát các loại hồ sơ phục vụ công tác kiểm tra.

  - Đ/c: Hương chỉ đạo công tác lao động.

   

  Thứ

   ba

  14/5

  - Đ/c: Hà củ soát số liệu báo cáo.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra 2 điểm trường. Ytế tiêm phòng dịch sỡ và Rubenla.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tham gia công tác kiểm tra “THTT,SSTC. THAT,PCTTT” của PGD.

  Thứ

   tư

  15/5

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương chỉ đạo tập văn nghệ tổng kết năm học và 1/6.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương tham gia học lớp BDNLNN.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra các điều kiện tổ chức cho trẻ đi tham quan.

   

  Thứ năm

  16/5

  - 6h15. Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c Huyền tổ chức cho trẻ tham quan.

  - Đ/c: Hà ; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền

  làm việc phần hành.

   

   

  Thứ

  sáu

  17/5

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền củ soát hồ sơ chuyển giao.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền dự lễ tuyên dương khen thưởng tại Xã

   

  Thứ

  bảy   18/5

   

  - Đ/c: Hương Tham gia lớp BDNLNN.

  - Đ/c: Hương Tham gia lớp BDNLNN

  Chủ nhật

  19/5

   

  - Nghĩ.

  - Đ/c: Hà Tham gia lớp BDNLNN.

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 02 tháng 05/2019

  TUẦN II. (Từ ngày 6/5 đến 12/5/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 6/5 đến 12/5/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       6/5

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c Huyền làm việc phần hành.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền; Đ/c: họp bàn công tác tổ chức tham quan cho trẻ 5T.

   

  Thứ

   ba

  7/5

  - Đ/c: Hà tham mưu ĐU,UB.

  - Đ/c: Hương kiểm tra bếp ăn bán trú cụm TP.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra bếp ăn bán trú cụm TT.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  Thứ

   tư

  8/5

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra tổ chức bữa ăn giấc ngũ các lớp.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN.

  - Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

  Thứ năm

  9/5

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra thực hiện chương trình các lớp.

   

   

  - Đ/c: Hà; Huyền làm việc phần hành.

   

  Thứ

  sáu

  10/5

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương Tập huấn Chuẩn nghề nghiệp tại PGD.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra một số hoạt động tại trường.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền BCH Hội phụ huynh lớp 5T.

   

   

   

  Thứ

  bảy   11/5

   

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN.

  Chủ nhật

  12/5

   

  - Nghĩ

  - Đ/c: Hà tham gia lớp BDNLNN.

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 01 tháng 05/2019

  TUẦN I. (Từ ngày 29/4 đến 2/5/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 29/4 đến 5/5/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       29/4

   

  - Nghĩ

  - Đ/c: Huyền trực lãnh đạo

   

  - Nghĩ

  - Đ/c:  Huyền trực lãnh đạo

   

  Thứ

   ba

  30/5

   

  - Nghĩ lễ 30/4

  - Đ/c: Hà trực lãnh đạo

   

  - Nghĩ lễ 30/4.

  - Đ/c: Hà trực lãnh đạo

   

  Thứ

   tư

  1/5

   

   

  - Nghĩ ngày QTLĐ 1/5.

  - Đ/c: Hương trực lãnh đạo

   

   

  - Nghĩ ngày QTLĐ 1/5.

  - Đ/c: Hương trực lãnh đạo

   

  Thứ năm

  2/5

  - Đ/c: Hà Đ/c: Hương; Đ/c Huyền củ soát công tác đánh giá và triển khai kế hoạch T5.

   

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c Huyền làm việc phần hành.

   

   

  Thứ

  sáu

  3/5

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền  kiểm tra một số hoạt động.

   

   

  - 14h30: Đ/c: Hà ; Đ/c: Hương; Đ/c Huyền Họp chi bộ.

   

  Thứ

  bảy   4/5

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền  kiểm tra một số hoạt động.

  - Đ/c: Hương tham gia học lớp BDNLNN

   

   

  - Họp HĐSP

   

  Chủ nhật

  6/5

   

  - Nghĩ

  - Đ/c: Hà tham gia lớp BDNLNN.

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

   

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 04 tháng 04/2019

  TUẦN IV. (Từ ngày 22/4 đến 28/4/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 22/4 đến 28/4/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       22/4

  - Đ/c: Hà làm việc tại trường.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra công tác PCCN và THTTHSTC các lớp còn lại.

  - Đ/c Hương kiểm tra chuyên đề Cô Duyên.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành tại trường.

   

  Thứ

   ba

  23/4

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra hồ sơ giáo viên.

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương kiểm tra hồ sơ giáo viên.

  .

   

  Thứ

   tư

  24/4

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra đánh giá trẻ giai đoạn 4 và thực hiện các loại vỡ 3 lớp lớn.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN.

  - Đ/c: Huyền tham dự họp khuyến học bàn công tác tổ chức khen thưởng cuối năm.

   

  Thứ năm

  25/4

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương kiểm tra thực hiện các loại vỡ và kiểm tra tổ chức bữa ăn, giấc ngũ các lớp.

   

   

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Huyền; Đ/c: Hương kiểm tra công tá BDTX Tháng 4.

   

  Thứ

  sáu

  26/4

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền tổng hợp báo cáo đánh giá công tác cuối tháng.

   

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền hội ý cấp ủy.

   

  Thứ

  bảy   27/4

   

  - Đ/c: Hương Tham gia lớp BDNLNN.

   

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN.

   

  Chủ nhật

  28/4

  - Nghĩ

   

  - Đ/c: Hà tham gia lớp BDNLNN.

   

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

   

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 03 tháng 04/2019

  TUẦN III. (Từ ngày 15/4 đến 21/4/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 15/4 đến 21/4/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       15/4

   

  - Nghĩ bù “Giỗ tổ Hùng Vương”

   

   

  - Nghĩ bù “Giỗ tổ Hùng Vương”

   

  Thứ

   ba

  16/4

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền làm việc phần hành tại trường.

  - Đ/c: Hương; kiểm tra chuyên đề Cô Thương.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành tại trường.

  Thứ

   tư

  17/4

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; cùng HĐCM Cụm dự giờ góp ý tiết dạy sinh hoạt chuyên môn liên trường tại Mai Thủy.

  - Đ/c: Huyền kiểm tra các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c Hương; tham gia lớp BDNLNN.

  - Đ/c: Huyền làm việc tại trường.

   

  Thứ năm

  18/4

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành tại trường.

  - Đ/c: Hương kiểm tra chuyên đề Cô Duyên;

  - Đ/c: Huyền kiểm VSATTP Bếp bán trú cụm TT.

  - Đ/c: Hà ; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  Thứ

  sáu

  19/4

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra công tác PCCC và ATTH; THTT-HSTC.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra công tác PCCC và ATTH; THTT-HSTC.

  Thứ

  bảy   20/4

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền dự sinh hoạt chuyên môn liên trường tại Trường MN Mai Thủy.

  - Nghĩ

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN.

  Chủ nhật

  21/4

   

  - Nghĩ.

  - Đ/c: Hà tham gia lớp BDNLNN.

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  Lịch tuần 02 tháng 04/2019

  TUẦN II. (Từ ngày 8/4 đến 14/4/2019)

  LỊCH CÔNG TÁC

  CỦA HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN TÂN THỦY

  Từ ngày 8/4 đến 14/4/2019

   

   

  Ngày

   

  Buổi sáng

  Buổi chiều

  Thứ

  hai

       8/4

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c Huyền kiểm tra công tác bán trú cụm TP.

   

   - Đ/c: Hà; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  Thứ

   ba

  9/4

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra tình hình các lớp.

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền chỉ đạo lao động cụm TT.

  Thứ

   tư

  10/4

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN.

  - Đ/c Huyền. Làm việc phần hành.

  Thứ năm

  11/4

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền làm việc phần hành.

   

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền  làm việc phần hành.

   

   

  Thứ

  sáu

  12/4

   

  - Đ/c: Hà làm việc phần hành.

  - Đ/c: Hương; Đ/c: Huyền kiểm tra hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.

  - Đ/c: Hà; Đ/c: Hường; Đ/c Huyền làm việc phần hành.

   

  Thứ

  bảy   13/4

   

  - Nghĩ

  - Đ/c: Hương tham gia lớp BDNLNN

  - Nghĩ

  - Đ/c: Hương Tham gia lớp BDNLNN.

  Chủ nhật

  14/4

   

  - Nghĩ giỗ tổ Hùng Vương

  - Nghĩ giỗ tổ Hùng Vương

  * Ghi chú: Lịch này có thể thay đổi khi có công việc đột xuất từng ngày./.

  Lên đầu trang
  TÌM KIẾM


  Hỗ trợ trực tuyến
  Dương Thị Thúy Hà
  Dương Thị Thúy Hà
  Đỗ Thanh Hương
  Đỗ Thanh Hương
  Quản trị Website
  Quản trị Website
  ĐĂNG NHẬP

  Tên đăng nhập
  Mật khẩu
  HÌNH ẢNH
  LIÊN KẾT WEBSITE


  TRƯỜNG MẦM NON TÂN THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
  Điện thoại: 0232.3959513 - Email: mntanthuy@lethuy.edu.vn
  Developed by Phạm Xuân Cường. Tel: 0912.037911 - Mail: cuonggiaoduc@gmail.com